راه های ارتباط با ما

آدرس : فردوسیه خیابان امام خمینی میدان شهید منصوریان شهرداری فردوسیه

تلفن  :  3-65462121

فکس : ۶۵۴۶۴۹۷۴

ایمیل : ferdosiye.municipality@iran.ir