سامانه 137 – ثبت درخواست و مشکلات

فرم حاضر ، گزارش شما شهروند گرامی در مورد درخواست و ثبت مشکلات شما در منطقه خود از طریق سامانه 137 است.

خواهشمندیم با مشارکت در این ارزیابی ما را در نظرات و وضعیت موجود منطقه خود آگاه سازید ، پیشاپیش از همکاری شما شهروند مسئول کمال تشکر را داریم .

1 Step 1

فرم137-ثبت درخواست و مشکلاتمحلهیکی را انتخاب کنید
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right